www.hmsport.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.hmsport.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 15.5.2019 do 15.5.2020.