www.puerh-tea.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.puerh-tea.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 1.8.2019 do 1.8.2020.