shop.topgarden.sk

Cerifikovaný internetový obchod: shop.topgarden.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 22.2.2012 do 8.4.2016.