Aero-garden.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.aero-garden.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikát je platný od 1.7.2011 do 1.7.2012.