trampoliny123.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.trampoliny123.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 19.3.2012 do 21.8.2014.