trampoliny123.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.trampoliny123.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 1.12.2016 do 1.12.2017.