cechshop.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.cechshop.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 20.3.2012 do 18.8.2015.