vapor.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.vapor.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 16.7.2012 do 14.8.2014.