dedoles.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.dedoles.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikát je platný od 1.8.2012 do 1.8.2013.