it-academy.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.it-academy.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 3.10.2012 do 13.11.2014.