joba.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.joba.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikát je platný od 4.10.2012 do 4.10.2013.