legiocaffe.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.legiocaffe.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikát je platný od 25.11.2012 do 25.11.2013.