www.anp.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.anp.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 4.3.2013 do 1.4.2020.