Fitstyle.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.fitstyle.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikát je platný od 13.5.2013 do 13.5.2014.