nellysstyle.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.nellysstyle.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikát je platný od 22.5.2013 do 13.4.2016.