budy.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.budy.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikát je platný od 15.10.2012 do 15.10.2014.