www.digitalartforce.com

Certifikovaný internetový obchod: www.digitalartforce.com

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikát je platný od 29.7.2013 do 29.7.2014.