www.eshopzemplin.sk

Certifikovaný internetový obchod: www.eshopzemplin.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikát je platný od 14.8.2013 do 14.8.2014.