oddetipredeti.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.oddetipredeti.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 1.11.2013 do 1.11.2014.