Zásadné zmeny pre e-shopy

V období od 1.5.2014 do 13.6.2014 nadobudli účinnosť nový zákon č. 102/2014 Z. Z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a rozsiahle novely, ktoré majú veľmi široký dopad na práva a povinnosti prevádzkovateľov internetových obchodov.

K podstatným zmenám dochádza najmä v zmene povinností pri odstúpení od zmluvy, zmene zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy zo 7 pracovných dní na 14 kalendárnych dní, ďalej v rozsahu poskytovaných informácií prevádzkovateľom, v povinnostiach v rámci objednávkového procesu ako je odoslanie objednávky spotrebiteľom, potvrdenie prijatia, zakotvenie povinnosti odovzdania kópie odborného posúdenia pri reklamácii, zákaz účtovania vyšších poplatkov ako skutočných za využitie daného spôsobu platby a k mnohým ďalším zmenám.

Obráťte sa na nás a vytvoríme Vám úplne nové alebo upravíme Vaše už existujúce obchodné podmienky v súlade s aktuálnou legislatívou.